TROJIČNÝ STĹP

Výtvarnou dominantou rajeckej mestskej pamiatkovej zóny je kamenný stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice, ktoré v spodnej časti dopĺňa samostatná plastika sv. Floriána. Stĺp mal oslavovať Božiu veľkosť a samotnú Rímskokatolícku cirkev. Zároveň mal chrániť mesto a jeho obyvateľov od epidémií cholery či moru a iných prírodných pohrôm, najmä ohňa.

Trojičný stĺp sa nachádza v juhozápadnej časti takmer štvorcového Námestia SNP, čiastočne skrytý za korunami štyroch líp, ktoré rastú v jeho bezprostrednej blízkosti. Od okolia ho oddeľuje jednoduchý, no remeselne zaujímavo riešený nízky plot. Ten tvorí osem kamenných stĺpikov, medzi ktorými sú osadené kovové, ručne kované polia. Každé z nich pozostáva z vertikálne združených prútov štvorcového prierezu, ktoré v hornej časti vytvárajú dekor lomeného oblúka a v dolnej časti náznak meandra a ľalie. Plot ohraničuje plochu pravidelného osemuholníka a práve v jej strede, na dvojstupňovom kamennom plató kruhového pôdorysu, stojí samotný stĺp. Z podnetu a pod dohľadom vtedajšieho richtára Jozefa Šimka a zásluhou štedrých darov rajeckých občanov ho slávnostne vztýčili v roku 1818.  

Stĺp sa skladá z troch základných častí – z pomerne mohutnej valcovej pätky, štíhleho drieku štvorcového prierezu a bohato profilovanej hlavice. Dvojdielnu pätku členia tri vertikálne lizény. V jej hornej časti sa po obvode v troch samostatných poliach nachádzajú kartuše s latinských textom. Na čelnej kartuši „DEO VERO / VNI IN ESSENTIA / TRINO IN PERSONIS / ET SANCTO FLORIANO / LAETE DEDICATA“, na ľavej „E / LIBERIS OBLATIS / CIVIVM DE RAIECZ / PIE POSITA“ a na pravej „CVRA / ET INSPECTIONE / IVDICIS / IOSEPHI SIMKO“ („Pravému Bohu v bytí jedinému v troch osobách a svätému Floriánovi venované s radosťou, z dobrovoľných zbierok rajeckých občanov zbožne postavené za starostlivosti a dohľadu richtára Jozefa Šimka“). Pod čelnou textovou kartušou je na sokli stĺpa navyše arabskými číslami vyryté vročenie 1818. Plastika sv. Floriána – patróna hasičov a ochrancu pred požiarmi – stojí na vysunutej rímse valcovej pätky. Postavu svätca v plášti a v tradičnom brnení rímskeho vojaka dopĺňa džbán s tečúcou vodou a zástava. Driek stĺpa zdobí jemné vertikálne kanelovanie a v hornej časti ukončuje trojica po obvode obiehajúcich ríms so vzorom perlovca. Na vrcholovej profilovo výraznej hlavici stĺpa spočíva súsošie Najsvätejšej Trojice pohľadovo smerujúce na východ. Tvoria ho postavy Krista s krížom, Boha Otca so žezlom a symbol Ducha Svätého v základnej pyramídovej forme v zmysle Apoštolského vyznania viery. Kristus sedí po pravici Otca. V strede medzi nimi sa nachádza zemeguľa, pod ktorou sú pri nohách figúr umiestnené tri hlavičky putti. Vo vrchole celej sochárskej kompozície je kruhový terč s vlnitými lúčmi svätožiary. V jeho strede je umiestnená holubica s roztvorenými krídlami symbolizujúca Ducha Svätého. Pozlátená svätožiara vystupuje aj spoza celého súsošia.

Dnes je Trojičný stĺp a jeho sochárska výzdoba priznané v prirodzenej farbe kameňa – pieskovca a bez akejkoľvek farebnej úpravy. Len zlátenie je stále čitateľné na niektorých prvkoch a detailoch – kríž, žezlo, zemeguľa a svätožiara. S najväčšou pravdepodobnosťou však všetky postavy súsošia sv. Trojice i samotný sv. Floriána zdobila polychrómia. Celé sochárske dielo možno hodnotiť ako kvalitnú umeleckú prácu z ranného 19. storočia s prelínajúcimi sa vplyvmi honosnejšieho barokového a strohejšieho klasicistického slohového výrazu. Trojičný stĺp je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2005.

Scroll to Top