PAMÄTNÍK OSLOBODENIA

V roku 1972 bola schválená celková obnova Námestia SNP, v rámci ktorej mal vzniknúť nový pamätník pripomínajúci oslobodenie Rajca na sklonku druhej svetovej vojny. Vtedajšie štátne orgány chceli aj takýmto spôsobom podčiarknuť dôležitosť mesta v časoch Slovenského národného povstania a vyzdvihnúť jeho úlohu v boji proti fašizmu.

Výber miesta jeho osadenia v severovýchodnom nároží námestia nebol náhodný. Mal sa stať súčasťou hlavného pohľadu na v roku 1950 vybudovaný objekt nového mestského úradu typickej architektúry socialistického realizmu. Pamätník v podobe ženskej postavy držiacej nad hlavou lipovú ratolesť slávnostne odhalili 29. apríla 1976, pri príležitosti 31. výročia oslobodenia mesta. Jeho autormi boli rajecký rodák akademický sochár Rudolf Pribiš (1913 – 1984) a významný slovenský architekt Eugen Kramár (1914 – 1996).

Podstavec pre samotné umelecké dielo tvoria tri štvorcové stupne s obkladom zo sivej sliezskej žuly, na ktorý je v uhlopriečnom smere osadený lichobežníkovo upravený panel z pohľadového betónu. Na jeho hlavnej, južnej strane sa nachádza tri metre vysoký kovový reliéf s ideou oslobodenia, predstavujúci postavu mladej ženy v rozviatych šatách. Ratolesť v jej zdvihnutej pravej ruke symbolizuje dlho očakávaný mier. Opačnú a čiastočne posunutú, severnú stranu panela členia štyri vertikálne zárezy, ktoré v štylizovanej forme navodzujú dojem plameňa, či ohňovej pochodne. V jej spodnej časti sa v minulosti nachádzal ideologický symbol vtedajšieho režimu – kosák a kladivo. Ten bol po roku 1989 z pamätníka odstránený. Na užších bočných stranách pamätníka sú vyryté roky 1944 – rok vypuknutia Slovenského národného povstania a 1945 – rok ukončenia druhej svetovej vojny.    

Pamätník sa národnou kultúrnou pamiatkou stal v roku 1981 a nie je len hodnotnou výtvarnou pamiatkou, ale aj pamiatkou dokumentujúcou obdobie svojho vzniku a politický režim, ktorý v tom čase existoval.

Scroll to Top